top of page
noname2.png
341167044_891245512177815_2979076663291099086_n.jpg

Welcome to the iLooys Blog! iLooys was launched on the feast of Holy Translators, October 8, 2016. iLooys is the creation of Bishop Mesrop Parsamyan, the Primate of the Eastern Diocese of the Armenian Church of America.

 

In classical Armenian iLooys (ի Լոյս) means “Toward the Light”. Our mission is to proclaim Jesus Christ as the light of the world and the source of new life. We utilize the resources of the Armenian Apostolic Orthodox tradition - art, architecture, poetry, philosophy, theology, and the lives of the saints - in order to explain and interpret the Gospel of Jesus Christ.

 

To be most effective in this mission we place an emphasis and urgency on the use of contemporary forms of media and innovative communication technologies.

 

We offer therefore our blog to everyone with the hope that you will join us‚ wherever you are‚ for a journey toward the Light through our faith as we live it every day!

Բարի գալուստ ի Լոյս | iLooys կայքէջ։ 

 

«ի Լոյս» գրաբար նշանակում է՝ «դեպի Լույս»։ 

 

Մենք քարոզում ենք Հիսուս Քրիստոսին, որպես լույսն աշխարհի և աղբյուրը նոր կյանքի։ 

 

Մենք հիմնվում ենք Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Սրբազան Ավանդության վրա՝ բացատրելու, մեկնելու և հռչակելու համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարանը։

 

Միացեք մեր հոգևոր ճամփորդությանը՝ ընթանալով հավատով, հույսով և սիրով դեպի Լույսն աշխարհի՝ Հիսուս Քրիստոս, որին Հոր և Սուրբ Հոգու հետ փառք հավիտյանս. ամեն։

BIOGRAPHY

His lifelong, passionate interests in Christian spirituality, service to the Armenian people, and humble dedication to Jesus Christ have led Bishop Mesrop Parsamyan on a remarkable journey to his present role as Primate of one of the world’s largest Armenian Church dioceses.


A native of Yerevan, Armenia, he was born on May 15, 1981, to Mihran and Manya Parsamyan, and baptized with the name “Aram.”Early on he felt a religious calling, and enrolled at the Vaskenian Seminary (1997-2002) in Armenia’s Lake Sevan region, from which he graduated with honors. His ordination as a deacon on December 25, 2001, by Bishop Mikael Ajapahyan, marked the beginning of his religious vocation.


The young Deacon Aram Parsamyan went on to attended Gevorgian Theological Seminary of Holy Etchmiadzin, where he received his Bachelor’s degree in Theology in 2003. He was ordained into the holy priesthood that same year, on August 31, by the hand of Archbishop Shahan Svajiyan at the Cathedral of Holy Etchmiadzin. He took vows in the celibate order and received the priestly name “Mesrop”; thereafter, until 2004, he served as the staff-bearer for His Holiness Karekin II, the Catholicos of All Armenians.


A period of educational advancement in prestigious European centers followed for the new Fr. Mesrop. He earned a Master’s degree in Theology and Religious Sciences from the University of Strasbourg, France (2004-2007), and studied in Dublin, Ireland, at the International Study Centre (2005).


Returning to Gevorgian Seminary as a professor from 2007 to 2011, Fr. Mesrop taught Christian Ethics and simultaneously served as deputy-chancellor of the Mother See of Holy Etchmiadzin. During this period, he had two pastoral stays in Brussels, Belgium, and in Nice, France.
In 2011 he received his Archimandrite (Vardapet) rank—the doctoral degree of the Armenian Church—on the basis of his dissertation on the concept of “theosis” in the writings of St. Nersess Shnorhali. The degree was conferred by Bishop Anushavan Zhamkochyan at St. Mesrop Church in Oshakan, Armenia.


He went on to serve the Armenian Church Diocese in Geneva, Switzerland, as its Locum Tenens Primate. He was Vicar General of the Armenian Diocese of Marseille, France, from 2012 to 2013, and the following year served in Paris as Locum Tenens Primate of the Armenian Diocese of France.
Throughout his ministry in Europe (2007-2014), Fr. Mesrop was member of the Church and Society Commission of the Conference of European Churches.


Fr. Mesrop Parsamyan came to the United States in 2015, and took up the pastorship of Holy Shoghagat Church in Belleville, IL, for a period of two years. In 2017 he accepted a position at the Diocesan Center in New York City as its Director of Ministries. He was appointed as Vicar of St. Vartan Armenian Cathedral in 2018.


In the autumn of 2019, Fr. Parsamyan answered the call of His Holiness Karekin II, to return to the Mother See and take up a new role as Dean of Gevorgian Seminary. He led the seminary through Armenia’s ensuing years of trial and affliction—including the COVIDpandemic, and the Artsakh war of 2020—before completing his mission for His Holiness, returning to the U.S. in late 2021, to serve the Eastern Diocese again as its Director of Ministries.


His election as Primate took place during the 120th Diocesan Assembly, meeting in New York City and online, on Friday, May 6, 2022. With the blessing and confirmation of His Holiness Karekin II, the Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, Fr. Parsamyan assumed the office of the 13th Diocesan Primate on May 17, 2022.


However, the promise of this new era seemed in jeopardy a mere two months later, when the Diocese announced the grave news that Fr. Mesrop had been injured in an automobile accident, suffering serious damage to both his legs. The outpouring of concern, affection, and prayer from people around the world was touching to behold. But bythe grace of God—and thanks to expert care from medical professionals, and Fr. Mesrop’s own faithful conviction—the Primate was walking again by early 2023, and later that year celebrated the Easter Divine Liturgy on the altar of St. Vartan Cathedral.


That same spirit of forward momentum would become a hallmark of the Primate’s subsequent leadership, as he eagerly embarked on a schedule of personal visits to parishes across the Diocese, and laid plans to invigorate the ministries, outreach, and administration of the Diocese as a whole. Recent months have seen him inaugurate a pastoral plan for the Eastern Diocese, titled “Growing In Faith Together” (GIFT); launch an ongoing celebration of the 125th anniversary of the founding of the Armenian Church’s Diocese inAmerica; and move forward, with a team of experts and Diocesan leaders, on an ambitious project to repair and restore the Diocese’s “mother sanctuary,” New York’s St. Vartan Cathedral.


In his role as a community leader, the Primate has reached out broadly to all segments of the Armenian American public. Throughout the tragic crisis of Artsakh, he has summoned the faithful to solidarity and an active compassionate response—especially in the wake of the exodus of Artsakh’s Armenian population to resettle as refugees in the Republic of Armenia.


On October 8, 2023, Fr. Mesrop was consecrated as a bishop by the hand of Catholicos Karekin II, at Holy Etchmiadzin. By theappointment of Catholicos, Bishop Mesrop serves on the Supreme Spiritual Council, alongside other leaders of the worldwide Armenian Church. Bishop Mesrop Parsamyan is proficient in Armenian, English, French, and Russian, reflecting his commitment to cross-cultural understanding and international communication.


* * *


A select bibliography of Bishop Mesrop’s writings:


“Semantic Interpretations of Krapar [Classical Armenian] Prepositions in Yeghishe’s Vardan and the Armenian War” (Academic thesis, 2003).


“Towards a Theology of Culture: An Analysis of ‘Light of Faith’ and ‘Figure of Revelation’ in Hans Urs von Balthasar’s The Glory of the Lord (Vol. I): Seeing the Form” (Master’s thesis, 2007).


“Being God: The Three-Fold Way of the Deification of Man,According to the Spirituality of St. Nersess Shnorhali.” (Vartabedagandoctoral thesis, 2011; published by the Mother See of Holy Etchmiadzin, 2015.)


“Light and Hope: Spiritual Reflections,” Yerevan, 2021

ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տ. ՄԵՍՐՈՊ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ (ավազանի անունը՝ Արամ) ծնվել է 1981 թ. մայիսի 15-ին Երևան քաղաքում Միհրան և Մանյա Պարսամյանների ընտանիքում:

1987-1997 թթ. սովորել է մայրաքաղաքի Լեոյի անվան թիվ 65 միջնակարգ դպրոցում:

1997-2002 թթ. սովորել և գերազանց առաջադիմությամբ ավարտել է Սևանի Վազգենյան Հոգևոր Դպրանոցը:

2001 թ. դեկտեմբերի 25-ին, ձեռամբ Գերաշնորհ Տ. Միքայել եպս. Աջապահյանի, ձեռնադրվել է սարկավագ:

2002-2003 թթ. սովորել է Ս. Էջմիածնի Գևորգյան Հոգևոր Ճեմարանում։

Ճեմարանն ավարտել է գերազանց առաջադիմությամբ՝ պաշտպանելով ավարտաճառ՝ «Առ և ի նախդիրների իմաստային առումները ըստ Եղիշեի «Վասն Վարդանայ և Հայոց Պատերազմին» մատյանի» թեմայով:

2003–2004 թթ. աշխատել է որպես Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գավազանակիր-գործավար:

2003 թ. օգոստոսի 31-ին, ձեռամբ Գերաշնորհ Տ. Շահան արքեպս. Սվաճյանի, ձեռնադրվել է կուսակրոն քահանա:

2004-2007 թթ. սովորել է Ստրասբուրգի Մարկ Բլոկ պետական համալսարանի Կաթոլիկ Աստվածաբանության ֆակուլտետում:

2007թ. գիտական «Մաստեր» աստիճանի համար ներկայացրել և պաշտպանել է ավարտաճառ «Հանուն Մշակույթի Աստվածաբանության. Հավատքի Լույսը և Հայտնության Կերպարը Հանս Ուրս վոն Բալթազարի «Փառքը և Խաչը» շարքում» վերնագրով՝ արժանանալով գերազանց գնահատականի:

2005թ. ամռանը Իռլանդիայի մայրաքաղաք Դուբլինում մասնակցել «Միջազգային Կրթական Կենտրոնի» կողմից կազմակերպված անգլերեն լեզվի և մշակույթի եռամսյա դասընթացներին:

2007-2008թ. աշխատել է նախ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Դիավանատանը` իբրև փոխդիվանապետ, ապա` Մայր Աթոռի «Գարեգին Ա Աստվածաբանական և Հայագիտական Կենտրոնում» որպես փոխտնօրեն:

 2007-2008 թ. Գևորգյան Հոգևոր Ճեմարանում դասավանդել է «Քրիստոնեական Բարոյախոսություն» առարկան, ստանձնելով նաև ԳՀՃ-ի Տեսական Աստվածաբանության Ամբիոնի վարիչի պարտականությունները։

2008 թ. Հովվական առաքելությամբ երեք ամսով պաշտոնավարել է Բելգիայի Մայրաքաղաք Բրյուսելում, իսկ 2010 թվականին՝ վեց ամիս Ֆրանսիայի Նիս քաղաքում։

2008-2011 իբրև փոխդիվանապետ` վարել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Դիվանատան` Եկեղեցի և Պետություն հարաբերությունների բաժնի տնօրենի պաշտոնը:

2011 թ. մարտ 24-ին պաշտպանել է Վարդապետական ավարտաճառ՝ «Լինել Աստուած. Մարդու աստվածացման եռաստիճան ճանապարհն ըստ Սուրբ Ներսես Շնորհալու վարդապետության» թեմայով և մարտ 27-ին Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու ստացել վարդապետական աստիճան՝ ձեռամբ Գերաշնորհ Տ. Անուշավան Եպիսկոպոս Ժամկոչյանի։

 2011-2013 պաշտոնավարել է Շվեյցարիայի Հայոց Թեմում՝ որպես Առաջնորդական Տեղապահ։

2013թ. հունիս 1-ին նշանակվել է Հարավային Ֆրանսիայի փոխառաջնորդ, իսկ նոյեմբեր 1-ին Ֆրանսիայի Հայոց Թեմի Թեմական Խորհրդի կողմից ընտրվել է Առաջնորդական տեղապահ՝ պաշտոնավարելով մինչ 2014թ նոյեմբերի 1։

2015թ. հուլիս ամսին մեկնել է ծառայության ԱՄՆ Հայոց Արևելյան թեմ։

2015-2017թթ. պաշտոնավարել է Իլինոյ նահանգի Բելվիլ քաղաքում, որպես Սբ. Շողակաթ Հայ Եկեղեցու հոգևոր հովիվ։

2017-2019թթ. հրավիրվել է Նյու Յորք, ԱՄՆ Հայոց Արևելյան թեմի առաջնորդարան, ծառայելու որպես Քարոզչական և կրթական բաժանմունքների տնօրեն և Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան Մայր Տաճարի լուսարարապետ։

2019թ. Հունվարին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կողմից նշանակվել է Մայր Աթոռի Սբ. Էջմիածնի Գևորգյան Հոգևոր Ճեմարանի տեսուչ։

2021.թ. վերադարձել է Նյու Յորք, ԱՄՆ Հայոց Արևելյան թեմի առաջնորդարան, ծառայելու որպես Քարոզչական և կրթական բաժանմունքների տնօրեն

2022թ. մայիս 6-ին ընտրվել է ԱՄՆ Հայոց Արևելյան թեմի առաջնորդն, իսկ 2023թ.-ի Հոկտեմբեր 8-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն կաթողիկոսի կողմից ձեռնադրվել է Եպիսկոպոս:

* * *

Ուսումնասիրություններ և Հրատարակություններ

«Առ և ի նախդիրների իմաստային առումները ըստ Եղիշեի «Վասն Վարդանայ և Հայոց Պատերազմին» մատյանի», Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2003թ.

 

«Հանուն Մշակույթի Աստվածաբանության. Հավատքի Լույսը և Հայտնության Կերպարը Հանս Ուրս վոն Բալթազարի «Փառքը և Խաչը» շարքում», Ստրասբուրգ, 2007թ:

 

«Լինել Աստուած. Մարդու աստվածացման եռաստիճան ճանապարհն ըստ Սուրբ Ներսես Շնորհալու վարդապետության», (Վարդապետական Ավարտաճառ, 2011թ.) հրատ. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2015թ.

 

«Լույս և Հույս. Հոգևոր խորհրդածություններ», Երևան, 2021թ.

CONTACT

Success! Message received.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram_App_Large_May2016_200
  • Twitter Social Icon
  • YouTube
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page