• Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.

BLOG

Հիսուսի Խաղաղությունը

 

Հիսուս Քրիստոսի խաղաղությունը ավելին է քան անկեղծ ցանկությունը կամ սրտաբուխ մաղթանքը։ Քրիստոս այն անվանում է «իմ խաղաղությունը», քանզի Նա հենց ինքն է մեր Խաղաղությունը։

 

Ուրեմն, հավատքով և աղոթքով մոտենանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին և չվախենանք, քանզի Նա մեր սիրառատ Բարեկամն է, ով երբեք մեզ չի լքում, Խաղաղությունը՝ որ միշտ մեր սրտերում է։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս. ամեն։

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

FOLLOW
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Instagram_App_Large_May2016_200
FEATURED POSTS

April 2, 2020

March 21, 2020

April 16, 2017

April 15, 2017

April 8, 2017

Please reload

ARCHIVE
Please reload