• Մեսրոպ վարդապետ Պարսամյան

Զի Աստուած ընդ մեզ է


«Խաչելության» իր մանրանկարում Հակոբ Ջուղայեցին (+1680) պատկերում է մեր Տիրոջ հիսուս Քրիստոսին խաչին գամված։ Սակայն մանրանկարում կա մեկ այլ կերպար ևս, Հայր Աստծո սիրառատ կերպարը, Քրիստոսին աջակցող ձեռքերից բացի՝ Հայր Աստծո արարչագործ ձեռքերը և Հիսուսի տառապանքով լեցուն դեմքից բացի մեկ այլ դեմք՝ Հայր Աստծո գթահայաց դեմքը։

Զի Աստուած ընդ մեզ է։

Արդարև, Աստված մեզ չի լքում մեր դժվարությունների և տառապանքի պահերին, քանզի ինչպես Նա խոստացավ. «Ահա իմ ձեռքերի ափերի մէջ գրեցի քո անունը, և ամեն ժամ դու իմ առաջ ես»։ (Եսայու մարգարեություն 49:16)

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.