• Մեսրոպ վարդապետ Պարսամյան

Եռագույն


Մեր ազգի սերը արյան պես կարմիր է`

նահատակների զոհաբերությամբ վկայված:

Մեր ազգի հույսը երկնքի պես կապույտ է`

ամենազոր Աստծուն ապավինած:

Մեր ազգի հավատքը ոսկե ծիրանին է`

Միածին Որդու ոսկե մուրճով կոփված:

Աստվածային այս առաքինությունները թող անբաժան լինեն Հայոց Ազգից

և թող փառաբանվի Ամենասուրբ Երրորդությունը հավիտյանս հավիտենից:

Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.