• Մեսրոպ վարդապետ Պարսամյան

Սկսիր՛ օրդ փառաբանությամբ։


Առավոտյան, մեր Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ժամերգությունը սկսվում է հետևյալ բառերով. «Տեր, եթե շրթներս բացես, բերանն իմ կերգի օրհնությունը քո»։ (Սաղմոս 50:17)

Աղոթական կյանքը հենց այնպես չի տրվում։ Այն Աստծո շնորհն է։ Երբ Սուրբ Հոգին ներկա է ջերմեռանդ սրտի մեջ, ապա վերջինս չի կարող լուռ մնալ։ Նման սիրտը ինքնամոռաց տենչում է փառաբանել Շնորհաբաշխ Արարչին։

Սկսիր՛ օրդ փառաբանությամբ։

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.