• Մեսրոպ վարդապետ Պարսամյան

Հույսով ուրախացեք


Հաճախ դժվարություններն ու փորձություններն են, որ մեզ մղում են ջերմեռանդ աղոթքի: Երբ նեղության մեջ ենք, հաճախ և սրտագին ենք աղոթում: Որքան ավելի մեծ է փորձությունը, այնքան ավելի զորավոր է մեր աղոթքը:

Ինչպես ասում է Սուրբ Հովհան Մանդակունին. «Աղոթողի աղոթքները նման են ձեռքերի, որոնցով նա կառչում է Աստծո ոտքերից»։

Հիրավի, սրտաբուխ և ջերմեռանդ աղոթքը միակ միջոցն է, որով կարող ենք, ամենզոր Աստծուն ապավինած, նեղություններին համբերել և աստվածային կենարար հույսով ուրախանալ:

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.