• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց


ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ


Ո՞ւր է, մա՛հ, քո խայթոցը,

ո՞ւր է, դժոխք, քո հաղթանակը:


Քրիստոս հարություն է առել, և դու, մա՛հ, ոչնչացված ես։

Քրիստոս հարություն է առել, և չարերը պարտված են։

Քրիստոս հարություն է առել, և հրեշտակները ցնծում են։

Քրիստոս հարություն է առել, և կյանքն ազատագրված է։

Քրիստոս հարություն է առել, և գերեզմանը դատարկ է:


Քանզի Քրիստոս, հարություն առնելով մեռելներից,

դարձել է ննջեցյալների առաջին պտուղը։

Նրան փառք և իշխանություն

հավիտյանս, հավիտենից. Ամեն

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց։

Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի։


(Հատված Սբ. Հովհան Ոսկեբերան Հայրապետի՝ Զատկական Ճառից)

18 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.