top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Քրիստոնյա եմ«Աստված իր սերը մեր հանդեպ հայտնեց նրանով, որ, մինչդեռ մեղավոր էինք, Քրիստոս մեզ համար մեռավ»։ (Հռոմեացիս 5:8)


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page