• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Քո խաչը թող մեզ ապավեն լինիՔո խաչը թող մեզ ապավեն լինի, Տե՛ր Հիսուս Քրիստոս, երբ որ երևաս Հոր փառքով` լուսավոր ամպերի մեջ, այն ժամանակ մենք չամաչենք` Քե՛զ հուսացողներս, այլ Քո մեծ զորությամբ ուրախանանք Քո աջ կողմում` իբրև լույսի որդիներ և վաղորդայն դուստրեր:

10 views
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.