top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Քաջ եղիր
«Քա՛ջ եղիր ու զորացի՛ր, մի՛ երկնչիր ու մի՛ վախեցիր, մի՛ զարհուրիր նրանցից, քանի որ Տերը՝ քո Աստվածն ինքը, պիտի գնա ձեր առջևից, ձեր մեջ։ Նա չի լքելու ձեզ ու չի անտեսելու ձեզ»։ (Բ օրինաց 31:6)


Վախի դեմ պայքարի միակ զենքը հավատն է։ Քաջությունը ոչ թե վախի բացակայությունն է, այլ՝ հավատի ներկայությունը։ Քաջությունը մեր մեջ չէ, այն հավատի պտուղն է՝ Ամենազոր Աստծո պարգևը։


Մենք կարող ենք և պետք է քաջ լինենք ու զորանանք, որովհետև Աստված խոստացավ, որ երբեք չի լքելու ու չի անտեսելու մեզ։ Նա գնում է մեր առջևից մեր կյանքի բոլոր պայքարների մեջ, Նա մեր կողքին է, բռնել է մեր ձեռքը բոլոր փորձությունների ու նեղությունների մեջ։ Նա՛ է մեր քաջությունը, Նա՛ է մեր զորությունը, Նա՛ երբեք չի լքելու մեզ։

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page