• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Տոն ուրախության

Updated: Jun 23
Թախծալից ոգով, իսպառ տագնապած՝ քեզ եմ աղաչում, սուրբ Աստվածածին… Օգնի՛ր թևավոր քո աղոթքներով, ո՜վ խոստովանված մայրդ ողջերի… Օրն իմ տագնապի դարձրու ինձ համար տոն ուրախության… Խնդրի՛ր, աղաչիր ու բարեխոսիր, զի անճառելի մաքրությանդ համար հավատում եմ ես՝ խոսքդ կընդունվի…


Ահա կաթիլ մի կուսությանդ կաթից մեջս անձրևելով՝ կյանք է տալիս ինձ, ո՜վ դու մայր բարձրյալ Տեր Հիսուսի, երկնի և համայն երկրի արարչի, որին ծնեցիր դու անճառորեն, բովանդակ մարմնով և ամբողջովին իր աստվածությամբ, որ փառավորված է Հոր և Սուրբ Հոգու հետ Էությամբ համակ և անքննությամբ մեր բնության հետ միացած, ամենայն է նա և ամեն ինչում, Երրորդությունից մեկը, Նրան փա՜ռք հավիտյանս հավիտենից. ամեն:


Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, Աղոթագիրք, Բան 80

3 views
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.