top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Վստահենք Նրա ԽոսքինԳեննեսարեթի ծովակի ափին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս հորդորում է իր աշակերտներին, որ նավակը տանեն դեպի ծովի խորքերը, և ուռկանները գցեն ձուկ որսալու համար։ Պետրոսը պատասխանում և ասում է Նրան. «Վարդապե՛տ, այս ամբողջ գիշեր չարչարվեցինք և ոչինչ չբռնեցինք, բայց քո խոսքի համար ուռկանները կգցենք»։ Երբ նրանք հնազանդվեցին Հիսուսին և ուռկանները գցեցին, մեծ քանակությամբ ձկներ բռնեցին, այն աստիճան, որ նրանց ուռկանները պատռվում էին։ (Ղուկաս 5:4-6)


Հաճախ մտածում ենք, որ եթե տարբեր ուռկաններ ունենայինք և կամ մեկ այլ վայրում գտնվեինք, ապա ավելի լավ կլիներ մեզ համար։ Կարծում ենք, որ եթե մեր կարողությունները տարբեր լինեին և կամ մեր կյանքի հանգամանքները՝ ավելի բարենպաստ, ապա հաջողություններ կարձանագրեինք։ Սակայն այն ինչ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է իր առաքյլաներին, ասում է և մեզ։ Հուսանք, ապավինենք և վստահենք Նրա խոսքին, և նետեք մեր ուռկանները նույն ջրերի մեջ, նույն միջոցներով և նույն դժվարություններով հանդերձ։ Նա ամեն ինչ կտնօրինի և այնպիսի մի հրաշք կկատարի մեր կյանքում, որ երազել անգամ չէինք կարող։


«Տեր, Քո խոսքի համար ուռկանները կգցենք»։

2 views0 comments

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page