• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Սուրբ ես, մեր Տեր ԱստվածՍուրբ ես, մեր Տեր Աստված, հզոր և փառավորյալ, որ նստում ես քերովբեական կառքի վրա և լուսավորում ես Քո արարածներին։ Լուսավորիր մեզ, Տեր, այս առավոտյան ժամին, որպեսզի, վաղորդայն լույսի ծագելու հետ, մեզ վրա ծագի Քո մարդասեր գթությունը։ Տե՛ր, հեռացրո՛ւ մեր միջից սատանայի խաբկանքները և նրա բռնությունը խորտակիր՝ բոլոր սրբերի աղոթքով և բարեխոսությամբ։ Նաև երկիրը պտղաբեր դարձրու Քո ծառաների սննդի համար և խաղաղություն պարգևիր աշխարհին։ Եվ մենք անդադար փառավորելով պիտի գովաբանենք Ամենասուրբ Երրորդությանդ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. ամեն։


(Աղոթք Առավոտյան ժամերգության, գրաբարից աշխարհաբարի վերածեց Մեսրոպ վարդապետ Պարսամյանը)

8 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.