• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Սաղմոս 5Ո՛ւնկն դիր, Տե՜ր, իմ խոսքերին և նկատի՛ առ իմ աղաղակը։ Հոգածո՛ւ եղիր աղոթքիս ձայնին, Թագավո՛ր իմ, Աստվա՜ծ իմ։ Աղաչում եմ քեզ, Տե՜ր, առավոտ վաղ լսի՛ր ձայնս. առավոտ վաղ պատրաստ կլինեմ Քո առաջ կանգնելու… Ուրախ պիտի լինեն քեզ հուսացողները և հավիտյան ցնծան, և դու նրանց մեջ պիտի բնակվես։ Քո անունը սիրողները բոլորն էլ պիտի ուրախանան քեզանով, որովհետև դու պիտի օրհնես արդարին, ո՜վ Տեր, քո հաճության զրահով պսակեցիր մեզ»։


(Սաղմոս 5:1-4, 12-13)

13 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.