top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Սաղմոս 35«Տե՛ր, երկնքում է քո ողորմությունը, իսկ ճշմարտությունդ՝ մինչև ամպերը։ Արդարությունդ, Աստվա՛ծ, լեռների պես է, իրավունքդ՝ խոր անդունդի պես. մարդ ու անասուն դու ես ապրեցնում, Տէ՛ր։ Որքա՜ն առատ է քո ողորմությունն, Աստվա՛ծ, մարդկանց որդիները թևերիդ հովանուն պիտի ապավինեն։ Նրանք պիտի հագենան քո տան լիությունից, և նրանց պիտի խմեցնես քո գրգանքի գետերից։ Տե՛ր, քեզնից է կյանքի աղբյուրը, և երեսիդ լույսով ենք լույսը տեսնում։ Ողորմությունդ շնորհի՛ր քեզ ճանաչողներին, և արդարությունդ՝ սրտով ուղիղներին»։ (Սաղմոս 35:6-11)

«Ես Աստծուն հավատում եմ այնպես, ինչպես հավատում եմ, որ արեգակը ծագել է. ոչ միայն որովհետև տեսնում եմ այն, այլ որովհետև նրա միջոցով եմ տեսնում մնացած ամեն ինչ»։ Քլայվ Սթեյփլս Լյուիս
19 views0 comments

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page