• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Սաղմոս 102Օրհնի՛ր Տիրոջը, հոգի՛ իմ, և իմ ողջ ոսկորները՝ նրա սուրբ անունը. Օրհնի՛ր Տիրոջը, հոգի՛ իմ, և մի՛ մոռացիր նրա բոլոր պարգևները։ Նա, որ քավում է քո բոլոր մեղքերը, բժշկում քո բոլոր հիվանդությունները, նա, որ քո կյանքը փրկում է ապականությունից, քեզ ողորմությամբ և գթությամբ պսակում, նա, որ քեզ տալիս է քո ցանկացած բարիքը և քո մանկությունը նորոգում արծվի նման։ Տերը ողորմություն և իրավունք է շնորհում բոլոր զրկվածներին… գթած, ողորմած, համբերատար և բազումողորմ է Տերը… Ինչպես հայրն է գթում իր զավակներին, այնպես Տերը գթաց իրենից երկյուղածներին, քանզի իմացավ մեր կազմվածքները և հիշեց, որ հող ենք մենք… Տիրոջ ողորմությունը հավիտյանս հավիտենից իրենից երկյուղածների վրա է, և նրա արդարությունը՝ որդուց որդի… օրհնի՛ր Տիրոջը, հոգի՛ իմ։


11 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.