top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Չորս կարևոր բառՍուրբ Պողոս Առաքյալը Կորնթացիներին ուղղված իր նամակը եզրափակում է 4 կարևոր բառերով, որոնք սովորաբար գործածվում էին որպես զինվորական հրահանգներ։ Հոգևոր պատերազմում հաղթելու համար յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է լրջորեն վերաբերվի այս հրահանգներին և անշեղորեն կատարի դրանք։


Ա. «Արթո՛ւն կացեք». Նախևառաջ Առաքյալը հորդորում է աչալուրջ լինել, ուշադիր և զգոն։ Հոգևոր կյանքում արթուն և սթափ լինելն անչափ կարևոր է: Բազում մեղքեր և գայթակղություններ մեր կյանք են մուտք գործում հենց հոգևոր թմբիրի և անուշադրության պատճառով։ Պետք է արթուն լինել և հսկել, որովհետև շատ թշնամիներ ունենք, որոնք ցանկանում են տեսնել մեր կործանումը։


Բ. «Հաստատո՛ւն մնացեք հավատի մեջ». Պետք է նաև ամուր կանգնել և հաստատուն առաջ ընթանալ Աստծո հանդեպ ունեցած մեր հավատքով և Նրա հանդեպ կատարյալ վստահությամբ և թույլ չտալ, որ որևէ փորձություն, նեղություն կամ հարձակում սասանի մեր հավատքն ու փոթորկի մեր կյանքը։


Գ. «Քա՛ջ եղեք». Հունարեն բնագրում այս բառակապակցությունը նշանակում է «տղամարդկություն ցուցաբերել»։ Պետք է երեխայական վախերը և կասկածները մի կողմ թողնել և քաջաբար ու աներեր հավատով դիմագրավել կյանքի բոլոր մարտահրավերներին։


Դ. «Զորացե՛ք». Սա նման է նախորդ հրահանգին, սակայն նշանակում է՝ շարունակ աճել հոգևոր զորության մեջ։ Այստեղ խոսքը սեփական ուժերին վստահելու, ինքնավստահության մասին չէ, քանզի իրական զորությունն Աստծուց է։ Աստված մեզ զորություն չի տալիս, այլ Նա է մեր զորությունը։


Այս հրահանգների ցանկն Առաքյալը եզրափակում է Սիրո պատվիրանով. «Ձեր ամեն ինչը սիրով թող լինի»։ (Ա.Կր 16:14) Մեր յուրաքանչյուր մտադրության և արարքի բարձրագույն չափորոշիչը սերը պետք է լինի։


Այո՛, կոչված ենք արթուն լինել, հաստատուն մնալ հավատքի մեջ, քաջ լինել և զորանալ, սակայն ո՛չ ուրիշ մարդկանց ոտնակոխ անելու ճանապարհով։ Աստված սեր է և նա ուզում է, որ մենք նույնը լինենք մեր դիմացինի նկատմամբ, որովհետև «առանց սիրո մենք ոչինչ ենք» (Ա Կորնթ.13:2)

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page