• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Նվիրողը

Updated: Jun 23, 2020Շատ հաճախ ենք տարվում նվերով այն աստիճան, որ սկսում ենք նախընտրել նվերը՝ Նվիրողից։ Մինչդեռ Նվիրողը մեզ չի արարել նվերներով գոհանալու համար, այլ իր՝ Պարգևատուի սիրով լցվելու համար։


Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին գտել էր իրական ուրախության և անսպառ երջանկության գաղտնիքը, քանզի իր երազանքը Նվիրողն էր և ոչ թե իր նվերը։ Նրա պարգևը Տերն ինքն էր, և նրա սրտի փափագն էր, կյանքից ավելի, տեսնելու Կենարարին, որպեսզի Նրա անստեղծ և մաքրամաքուր լույսի ճառագայթումով իր հոգին լցվեր խաղաղությամբ։ Խաղաղություն, որ բոլոր մտքերից և խոսքերից վեր է։

11 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.