• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Նարեկ, Բան ԽԹ«Քեզանից բացի չունեմ ես, Քրիստո՛ս, իմ շնչին իշխող մի այլ թագավոր, որ անբռնադատ հնազանդեցնում ես ինձ քաղցր լծիդ. որ ջնջում ես իմ բազում մեղապարտ կրքերը խոսքովդ ամենակարող. որ քո արյամբ ստացար ինձ և քո մարմնով կերակրեցիր. որ սահմանեցիր կյանքի ուխտ անդարձ, անփոփոխելի. որ կնքելով ինձ քո հոգով՝ կցորդեցիր ինձ քեզ և տվիր Հորդ ժառանգավորապես. որ հիշատակով չարչարանքներիդ՝ զոհիդ անունով համարձակություն տվիր աղոթել նույն Բարերարին, Ո՛վ Դու, բոլորի ստեղծիչ ու կյանք, Դո՛ւ ես բոլոր հոգիների Աստված». Ամեն:

Նարեկ, Բան ԽԹ

10 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.