• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Նարեկ Բան ԽԱՈ՜վ ամենօրհնյալ Որդիդ Աստծո,

Կենդանարար Հոր անքնին ծնունդ,

Քեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ.

Բավական է, որ ծագի անստվեր ճաճանչը

փառքի Քո ողորմության,

Որպեսզի իսկույն հալվի ամեն մեղք,

Դևը հալածվի, հանցանքը ջնջվի,

Կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան,

Մահացածները կենդանածնվեն,

Խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա,

Վերանա ամեն ապականություն,

Թախիծն ընկրկի, ողբը նահանջի,

Խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա,

Չարիքը չքվի, տագնապն հեռանա,

Հուսահատությունը հալածվի անհետ,

Եվ թագավորի ձեռքդ ամենակալ, քավիչ բոլորի։


Դու, որ եկել ես մարդկային ոգին

Փրկելու, ոչ թե կորցնելու համար,

Փրկիր Քո ժողովրդին

Ամենաառատ Քո ողորմությամբ,

Զի դու ես միայն երկնքում անճառ, երկրում անզնին,

Գոյության բոլոր տարերքների մեջ,

Աշխարհի բոլոր եզրածագերում,

Սկիզբն համայնի և ամեն ինչում՝ ամբողջ լրությամբ,

Օրհնյա՜լ ի բարձունս.

Եվ Քեզ Սուրբ Հոգուդ ու Հորդ հետ փա՜ռք

հավիտյանս, ամեն։


ՆԱՐԵԿ, ԲԱՆ ԽԱ

163 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.