• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Մեղավորի Սիրտը
Տերունական այս օրը սկսենք Սբ. Գրիգոր Նարեկացու աղոթական բառերի խոկումով։


«Եվ ի՞նչ կա արդյոք ավելի չքնաղ, քան սիրտն այն մեղավորի, որն իր միտքը գտած տարակուսանքի թանձր խավարից, և Աստուծո օգնությունն ստացած, երբ մի կողմից արտաքուստ ծիծաղում է, մյուս կողմից հեծում հոգեպես: Այդպիսին թեպետ գերագույն բարձրությունից, նորագյուտ և անհերքելի մեղքերով ծանրաբեռնված սուզված է խորը՝ կործանման գուբի անդունդն անհատակ, սակայն փրկավետ կյանքին մոտեցնող նշխարը ունի, որպես լուսեղեն մի կայծ իր մտքում և հոգում պահած»։

Բան ԺԱ

9 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.