• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Ձեր ԼույսըԻնչպես որ արևը ծագում է երկնակամարում և սփռում իր լույսն ու ջերմությունը մարդկանց վրա, և ինչպես որ ճրագը վառելով կաթսայի տակ չեն դնում, այլ՝ աշտանակի վրա, և նա լույս է տալիս բոլոր նրանց, որ տան մեջ են (Մատթեոս 5.15), այդպես էլ յուրաքանչյուր քրիստոնյա կոչված է սփռելու Ավետարանի լույսը և Աստծո սիրո ջերմությունն իր շրջապատում։


Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է. «Այդպես էլ թող ձեր լույսը շողա մարդկանց առաջ, որպեսզի տեսնեն ձեր բարի գործերն ու փառավորեն ձեր Հորը, որ երկնքում է» (Մատթեոս 5.16)։


Բավարար չէ միայն լույսն ունենալ, այլ պետք է նաև քայլել լույսի մեջ և ապրել լույսով։ Մեր ողջ կյանքը՝ մտածումները, խոսքերն ու գործերը պետք է աստվածային լույսը ճառագեն և վկայեն Նրա զորության ու ճշմարտության մասին։ Իսկ այդ լույսը ճառագում է մեր միջոցով, եթե մեր գործերը վկայում են Քրիստոսի սերն ու գթասրտությունն Աստծո փառքի համար։


Արդարև, Աստված փառավորվում է, երբ Իր սիրո և շնորհի փառահեղ զորությունը սփռվում է մարդկանց կյանքերից ներս՝ նրանց հոգիների փրկության համար՝ ցրելով մեղքի և անտարբերության մթին խավարը։

12 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.