• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Հավիտենական ԱստվածՄշտնջենավոր և հավիտենական Աստված, որ այս ստորին աշխարհում լույս ծագեցիր և լուսավորեցիր մեզ՝ փարատելով մեր մեղքերի խավարը։ Մեզ համար սահմանափակվեցիր, անսահմանափակ Աստված և հեղեղի նման սփռեցիր Սուրբ Հոգու շնորհները քո արարածների մեջ։ Այժմ և հավիտյանս ժամանակների բարեբանված ես, ամենամեծ Քրիստոս Աստված, Հոր և Ամենասուրբ Հոգուդ հետ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. ամեն։


Աղոթք Արևագալի Ժամերգության,

գրաբարից աշխարհաբարի վերածեց Մեսրոպ վրդ. Պարսամյանը

12 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.