top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Հավատարիմ է Աստված


- Նա հավատարիմ է իր էությամբ - «Հավատարիմ է Աստված, որի կողմից կանչվեցիք հաղորդակից դառնալու իր Որդուն՝ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին» (Ա Կրնթ. 1:9)։


- Նա հավատարիմ է Իր մարդեղացմամբ - «Ուստի պետք էր, որ նա ամեն ինչով եղբայրներին նմանվեր, որպեսզի լիներ ողորմած և հավատարիմ քահանայապետ Աստծու առաջ իր ծառայության մեջ՝ քավելու ժողովրդի մեղքերը» (Եբր. 2:17)։


- Նա հավատարիմ է՝ պահելու իր խոստումները - «Ամուր պահենք աներեր հույսի դավանությունը, քանի որ հավատարիմ է նա, ով խոստացավ» (Եբր. 10:23)։

- Նա հավատարիմ է մեր փորձությունների մեջ - «Ուստի նրանք, որ չարչարվում են ըստ Աստծու կամքի, բարեգործություն անելով՝ իրենց հոգիները թող հանձնեն հավատարիմ Ստեղծողին» (Ա Պետ. 4:19)։

- Նա հավատարիմ է՝ մեր մեղքերը մեզ - «Իսկ եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ է նա և արդար՝ մեր մեղքերը մեզ ներելու և մաքրելու մեզ ամեն անիրավությունից» (Ա Հովհ. 1:9)։

- Նա հավատարիմ է՝ պաշտպանելու մեզ չարից - «Բայց Տերը հավատարիմ է. նա կզորացնի ձեզ ու կպահի չարից» (Բ Թսղ. 3:3)։

Նա հավատարիմ է, եթե անգամ մենք հավատարիմ չմնանք - «Եթե հավատարիմ չմնանք, նա հավատարիմ է մնում, որովհետև ինքն իրեն ուրանալ չի կարող» (Բ Տիմ. 2:13)։


Այսու, քրիստոնեական մեր հույսը ոչ թե պարզ լավատեսություն է, այլ կատարյալ վստահություն՝ հիմնված Աստծո հավատարմության վրա։ Կյանքի բոլոր իրավիճակների մեջ և հանգամանքներում կարող ենք ապավինել Նրան և ներքին խաղաղություն ունենալ, որովհետև Աստված հավատարիմ է։ Փառք մեր հավատարիմ Աստծուն՝ Ամենասուրբ Երրորդությանը, այսօր և հավիտյան. ամեն։

89 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page