top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Հայերեն ենք մեռնելուՆորից եկել հին ցավերն են մեզ խոցում

(Խուլ տնքոց եմ լսում հեռու Դեր-Զորից)։

Եվ մեզ վրա մահն իր ուժերն է փորձում,

Եվ դողում են մահվան ձեռքերը նորից։


Մենք դեռ հազար հոգեվարք ենք մերժելու

(Քեռու կանչն է լսել Դավիթը հորում)։

Թե մեռնել կա, հայերեն ենք մեռնելու,

Ինչպես մաքուր ցորենի հունդը հողում։


Համո Սահյան

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page