• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Խոսքի ուժը«Գավազանի հարվածն այնքան չի ցավեցնում մարդուն, որքան լեզվի հարվածը: Թեկուզ լեզուն ոսկոր չունի, բայց ոսկոր է փշրում: Ինչպես որ կրակը ոչնչացնում է փայտը, այնպես էլ բամբասողի լեզուն՝ անմեղի ոսկորները: Ավելի շատ պետք է զգուշանալ խայթող լեզվից, քան կատաղի շան ժանիքներից … Հարկավոր է անարժան և անվայել խոսելուց զուսպ լինել, որպեսզի չդատապարտվես ըստ Տիրոջ վճռի. «Քո խոսքերով պիտի արդարանաս և քո խոսքերով պիտի դատապարտվես» (Մատթեոս 12:37)

- Պողոս Պատրիարք Ադրիանապոլսեցի

Մարդու խոսքը զորավոր է և իմաստություն է պետք՝ այն ճիշտ և տեղին կիրառելու համար։ Եթե չենք կարողանում բարի և գեղեցիկ բաներ ասել, հատկապես համացանցի վրա, ապա ավելի լավ է լռել։

Աղոթենք Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետի «Հավատով Խոստովանիմ» աղոթքի բառերով.

Հոր իմաստություն` Հիսուս,

Տո՛ւր ինձ իմաստություն,

Որ ամեն ժամ Քո առաջ

Խորհեմ, խոսեմ և գործեմ բարին

Եվ փրկիր ինձ Չար խոհերից, խոսքերից և գործերից.

Եվ ողորմի՛ր Քո արարածներին

Եվ ինձ` բազմամեղիս:

14 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.