• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Խաղաղություն պարգևիր մեզ«Տե՜ր, Տե՜ր, թագավո՛ր երկնքի,

բոլոր արարածների Տե՜ր Աստված,

սրբերի՛ սուրբ, Ամենազոր, Ամենակալ,

տե՛ս մեր այս ցավերը, որ կրում ենք …

ջնջի՛ր մեր մեղքերը, ների՛ր մեր բոլոր հանցանքները,

ցու՛յց տուր քո ողորմությունը այս ժամին։

Անմիջապես թող մեզ հասնի քո ողորմությունը

և արժանացնի մեզ՝ վտանգվածներիս և չարչարվողներիս,

օրհնելու քեզ և փառաբանելու։

Խաղաղություն պարգևիր մեզ»։

(Գ. Մակաբայեցիս 2:1,9)

10 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.