• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Լոյս ի Լուսոյ
«Լույս, լույսի Արարիչ, առաջին Լույս, անմատչելի լույսի մէջ բնակվող Երկնավոր Հա՜յր, լուսեղենների դասերից օրհնված: Առավոտյան լույսի ծագելու հետ, Քո իմանալի լույսդ ծագեցրու մեր հոգիների մեջ:


Լույս, Լույսից ծագած Արդար Արեգակ, Հոր անճառելի ծնունդ Որդի, Քո Անունդ` Հոր հետ, արևից առաջ գովաբանված է: Առավոտյան լույսի ծագելու հետ, Քո իմանալի լույսդ ծագեցրու մեր հոգիների մեջ:


Լույս, Հորից բխած բարության Աղբյուր, Աստծո Սուրբ Հոգիդ. հրեշտակների հետ Եկեղեցու զավակները Քեզ են բարեբանում: Առավոտյան լույսի ծագելու հետ, Քո իմանալի լույսդ ծագեցրու մեր հոգիների մեջ:


Լույս, Երրյակ և մի, Անբաժանելի Սուրբ Երրորդություն, երկնայինների հետ օրհնաձայն Քեզ ենք փառավորում երկրավորներս հավետ: Առավոտյան լույսի ծագելու հետ, Քո իմանալի լույսդ ծագեցրու մեր հոգիների մեջ»:


Արևագալի ժամերգություն

6 views
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.