top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Լոյս ի Լուսոյ
«Լույս, լույսի Արարիչ, առաջին Լույս, անմատչելի լույսի մէջ բնակվող Երկնավոր Հա՜յր, լուսեղենների դասերից օրհնված: Առավոտյան լույսի ծագելու հետ, Քո իմանալի լույսդ ծագեցրու մեր հոգիների մեջ:


Լույս, Լույսից ծագած Արդար Արեգակ, Հոր անճառելի ծնունդ Որդի, Քո Անունդ` Հոր հետ, արևից առաջ գովաբանված է: Առավոտյան լույսի ծագելու հետ, Քո իմանալի լույսդ ծագեցրու մեր հոգիների մեջ:


Լույս, Հորից բխած բարության Աղբյուր, Աստծո Սուրբ Հոգիդ. հրեշտակների հետ Եկեղեցու զավակները Քեզ են բարեբանում: Առավոտյան լույսի ծագելու հետ, Քո իմանալի լույսդ ծագեցրու մեր հոգիների մեջ:


Լույս, Երրյակ և մի, Անբաժանելի Սուրբ Երրորդություն, երկնայինների հետ օրհնաձայն Քեզ ենք փառավորում երկրավորներս հավետ: Առավոտյան լույսի ծագելու հետ, Քո իմանալի լույսդ ծագեցրու մեր հոգիների մեջ»:


Արևագալի ժամերգություն

74 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page