top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Բարձրյալի աջակցությամբ«Ով ապրում է Բարձրյալի աջակցությամբ, կհանգչի Աստծու հովանու ներքո։ Տիրոջը կասի. «Դու ես ինձ ընդունողը, ապավե՛ն իմ Աստված, որի վրա եմ դրել իմ հույսը»։ Նա ինձ կփրկի որսորդի թակարդից ու խռովեցուցիչ խոսքերից։ Իր ծոցում կպահի կպաշտպանի քեզ, և դու ապահովություն կունենաս նրա թևերի հովանու տակ… Քանի որ հույսն ինձ վրա դրեց, ես կփրկեմ նրան, նրան հովանի կլինեմ, քանզի անունս ճանաչեց։ Ինձ ձայն կտայ՝ ու կլսեմ նրան, և նրա հետ կլինեմ նեղության մեջ. կփրկեմ ու կփառավորեմ նրան։ Բազում օրերով նրան կլիացնեմ ու ցույց կտամ նրան իմ փրկությունը»։ (Սաղմոս 90)

16 views0 comments

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page