top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Արևելքից մինչև արևմուտքԱրևելքից մինչև արևմուտք՝ քրիստոնյա բոլոր երկրներում, որտեղ սրբությամբ Քո անվանն են աղոթում, Տե՛ր, նրանց աղոթքով և բարեխոսությամբ մեզ ողորմիր։ Ուխտ անենք և Աստծուն խնդրենք, որ Նա փրկի մեզ մեղքերից և աշխարհային ցանկություններից, ընդունի մեր ուխտը և մեր սրտի խնդրածները և արժանի դարձնի Իր հավատքին և պատվիրաններին իր բոլոր սուրբերի հետ միասին։ Ամենակալ Տեր Աստված մեր, ապրեցրու մեզ և ողորմիր։ Հատված Արևագալի Ժամերգությունից, գրաբարից աշխարհաբարի վերածեց Մեսրոպ վրդ. Պարսամյանը


Գրաբար

Յարեւելից մինչեւ ի մուտս արեւու ընդ ամենայն տեղիս քրիստոնէութեան, ուր եւ կարդան զանուն Տեառն սրբութեամբ, Տէր աղօթիւք նոցա եւ բարեխօսութեամբն մեզ ողորմեսցի: Ուխտիւք զԱստուած աղաչեսցուք, զի Նա փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց եւ ի ցանկութենէ աշխարհի: Ընկալցի զուխտս եւ զխնդրուածս սրտից մերոց. եւ արժանի արասցէ զմեզ հաւատոց եւ պատուիրանաց Իւրոց ընդ ամենայն սուրբս Իւր:

Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:


64 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page