• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Արեգակ արդար«Արեգակ արդար, Տեր իմ Հիսուս Քրիստոս, Քո ողորմության օրհնյալ ճառագայթները ծագեցրու ինձ վրա և Քո սիրո սուրբ կրակով մաքրիր սիրտս, որպեսզի տեսնեմ քո լուսեղեն պատկերը, քանզի մաքուր սիրտ ունեցողները միայն կարող են քեզ տեսնել։ Առաջնորդիր ինձ դեպի կատարյալ լույսը, փարատիր կյանքիս խավարը և լուսավորիր հոգիս, սիրտս ու միտքս, որպեսզի Քեզ սիրեմ, Քո կամքը կատարեմ և քեզ փառաբանեմ իմ ողջ հոգով, սրտով, մտքով և իմ ամբողջ զորությամբ, այսօր և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. ամեն»։

Մեսրոպ վարդապետ Պարսամյան

15 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.