• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Աստված ողորմած է«Անդրադարձիր այս երկու մտածումներին և զգուշացիր դրանցից։ Մեկն ասում է. «Դու սուրբ ես», իսկ մյուսը՝ «Դու փրկություն չունես»։ Երկուսն էլ չարից են, և դրանց մեջ ճշմարտություն չկա։ Իսկ դու մտածիր այսպես. Ես մեղավոր մեկն եմ, բայց Տերը ողորմած է։ Նա շատ է սիրում մարդկանց, և Նա կների իմ մեղքերը»։

Ս. Սիղվանոս Սուրբլեռնցի

4 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.