• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Աստծո Խոսքը«Կենդանի է Աստծու խոսքը, ազդու և ավելի հատու, քան ամեն մի երկսայրի սուր. և կտրում անցնում է մինչև ոգու և հոգու, հոդերի և ողնածուծի բաժանման սահմանը. նա քննում է սրտի մտածումներն ու խորհուրդները»։ (Եբր 4:13)


Աստվածաշունչ Սուրբ Գիրքը փրկության ճանապարհն է, մեղավորների դատապարտությունը, հավատացյալների երջանկությունը։


Նրա լույսն առաջնորդում է, սնունդը՝ ուժ տալիս, մխիթարությունը՝ գոտեպնդում։


Կարդա այն, որ իմաստնանաս։ Հավատա նրան, որ փրկվես։ Ապրիր այն, որ սրբանաս։


Կարդա այն հաճախ, աղոթքով ու սիրով, և այն կլուսավորի միտքդ, կջերմացնի սիրտդ և կառաջնորդի ընթացքդ։

13 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.