• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Առավոտյան աղոթք

Updated: Jul 28, 2020Տեր, Դու որ խաղաղ գիշեր պարգևեցիր քո ծառային և արթնացրիր այս լույս առավոտյան, լուսավորիր իմ միտքն ու սիրտը և բացիր իմ շուրթերը, որպեսզի կարողանամ օրհնել, գովել և փառաբանել Ամենասուրբ Երրորդությանդ հրեշտակային բարբառով՝ ասելով.


«Սո՜ւրբ, Սո՜ւրբ, Սո՜ւրբ, Տեր զորությունների, երկինքն ու երկիրը լի են Քո փառքով, օրհնությո՜ւն բարձունքներում»։


Լսի՛ր, Ամենակա՛լ Տեր, աղաչանքներս և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ բազմամեղիս»։

7 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.