top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Առավոտյան աղոթք«Ամենակալ և ամենամեծ Աստված առավոտյան մեր աղոթքն ու բանավոր պաշտամունքն ընդունիր քո անապական և երկնային խորաններում։ Ծագեցրու մեզ վրա Քո արդարության և իմաստության լույսը, դարձրու մեզ լույսի որդիներ և դուստրեր, որպեսզի գալիք օրերին, լույսի զրահը հագած, երկյուղածությամբ և առանց գայթակղության ապրենք մեր կյանքը, որովհետև Դո՛ւ ես մեր օգնականն ու Փրկիչը և Քե՛զ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս. ամեն»։

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page