• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Առավոտյան աղոթք«Ամենակալ և ամենամեծ Աստված առավոտյան մեր աղոթքն ու բանավոր պաշտամունքն ընդունիր քո անապական և երկնային խորաններում։ Ծագեցրու մեզ վրա Քո արդարության և իմաստության լույսը, դարձրու մեզ լույսի որդիներ և դուստրեր, որպեսզի գալիք օրերին, լույսի զրահը հագած, երկյուղածությամբ և առանց գայթակղության ապրենք մեր կյանքը, որովհետև Դո՛ւ ես մեր օգնականն ու Փրկիչը և Քե՛զ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս. ամեն»։

3 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.