• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Առավոտյան Աղոթք

Updated: Jun 23, 2020
«Տեր Աստված բոլորի… Փառքիդ արևը թող փայլատակի, աջից, ձախից, դիմացից, թիկունքից նույնպես, մեզ լուսավորելու և ապրեցնելու, փրկելու համար: Իսկ նրանց վրա, ովքեր լիահույս սպասում են Քո լույսի երևալուն՝ թող գարնանային ջինջ առավոտյան ճաճա՜նչը շողա: Զի կարող ես Դու ամեն ինչի մեջ և բարերար ես բոլորի համար, կամենում ես Դու, որ ամենքն ապրեն և փրկությունն ես ուզում բոլորի… Երրյակ անձնավորությանդ և մի աստվածությանդ վայելում է փառք վեհ երկնավորներից և սրբերի դասերից, հավիտյանս հավիտենից. ամեն»:

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, հատված Աղոթագրքից, Բան ԼԲ

9 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.