• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Առավոտյան աղոթք ԲԿ,ԴԿՏեր ցերեկի և գոյացնող գիշերվա, որ ստեղծեցիր ցերեկը մեր անձերի փրկության համար բարիք գործելու, իսկ գիշերը՝ մեր տկարացած բնության հանգստյան քնի համար։ Եվ այժմ արթնացնելով՝ բացել ես մեր շուրթերը Քո ակնածելի, փառավոր և սուրբ անվան օրհնաբանության համար։ Լսի՛ր այժմ մեր աղաչանքները և շնորհիր, որ միշտ ուղղափառ հավատով և առաքինասեր վարքով Քեզ նույն պաշտամունքը մատուցենք և նույն կանոնով անդադար փառավորենք Քեզ՝ Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. ամեն։

Գիշերային Ժամերգություն, Աղոթք ԲԿ, ԴԿ,

գրաբարից աշխարհաբարի վերածեց Մեսրոպ վարդապետ Պարսամյանը

28 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.