top of page
  • Writer's pictureBishop Mesrop Parsamyan

Աշակերտել և հետևել Հիսուսին
Շատ մարդկանց ես ճանաչում, բայց եթե Տեր Հիսուսին չես ճանաչում, կյանքիդ ամենամեծ կորուստն է: Շատ գրքեր ես կարդացել, պիտի կարդաս, բայց եթե Իր խոսքերը չես կարդացել, շա՜տ պիտի զղջաս։ Որովհետև Նա ոչ միայն պատմությունը փոխեց, այլ նաև փոխում է մեր կյանքերը:


Եթե մի անգամ ճանաչում ես Նրան՝ մտնում է քո սիրտի մեջ և սկսում է փոխել քեզ, այլևս չես կարող ապրել առանց Նրա. գնալու ուրիշ տեղ չունես այլևս:


Միայն Նրա ծնկների առջև կարող ես աշակերտել և հետևել Նրան...

Սահակ Պատրիարք Մաշալյան

18 views0 comments

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube
bottom of page