• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Աղոթք Սուրբ ՀոգունՀոգի՛ Աստծու, Աստվա՛ծ ճշմարիտ,

Հոգի՛ իմաստության և գիտության,

Հոգի հանճարի և զորության,

Հոգի ճշմարտության և աստվածպաշտության, և մխիթարիչ,

Հոգի համագոյակից և հավասար Հորն ու Որդուն,

աղաչում եմ քեզ,

որ արարչության ժամանակ շրջելով համասփյուռ ջրերի վրա՝

գոյացրիր բոլոր արարածներին,

ինձ և՛ս արա նոր նորոգություն:

Հովհաննես Վարդապետ Գառնեցի

45 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.