• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Աղոթք Սբ. ԷջմիածնիՍուրբ Էջմիածին Մայր Տաճարի նախատոնակին աղոթենք Աստվածաշնչի՝ Մակաբայեցիների Երրորդ Գրքից (2:8) ներշնչված գոհաբանական այս աղոթքով.


«Տե՜ր, Տե՜ր, Թագավո՛ր երկնքի, բոլոր արարածների Տե՜ր Աստված, սրբերի՛ սուրբ, Ամենազոր, Ամենակալ, թեև Քո բնակավայրը աներևույթ ու մարդկանց ձեռքի համար անհասանելի երկինքների երկինքն է, բայց դու հաճեցար քո փառքով Հայաստանին վայելչություն պարգևել՝ սրբագործելով այս նվիրական վայրը, որի համար օրհնությամբ փառաբանում ենք Ամենասուրբ Երրորդությունդ՝ Ամենակալ Հորդ, Միածին Որդուդ և Համագոյակից Սուրբ Հոգուդ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. ամեն»։

(Կազմեց՝ Մեսրոպ վարդապետ Պարսամյանը)

4 views
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.