• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Աղոթք Հայոց Բանակի համար
«Երկնավո՛ր արքա, բարձրյալ թագավոր,

Տե՜ր դու բոլորի և ամենքի հույս…

Պաշտպանի՛ր ձեռքովդ երկնաստեղծ,

Զորացրո՛ւ աջովդ բարձրացած,

Ամփոփի՛ր թևերովդ ամենակալ,

Ծածկի՛ր խնամքովդ աստվածային,

Ամրացրո՛ւ հրեշտակներիդ

վերակացությամբ,

Շուրջանակի պարսպիր

Անմահներիդ գումարտակներով,

Ընդդիմամարտին մեր վանիր

զվարթուններիդ զինվորներով,

Պատսպարի՛ր սասանվածներիս

Աստվածածնիդ մաղթանքներով,

Անդրանիկներիդ բանակները մեզ

Բարի պահապան կարգիր…

Զի դու ես Աստված անքնին,

Ամենակարողդ ամենքի համար և

Ամեն բանում բովանդակապես,

Օրհնյա՜լ հավիտյանս. Ամեն»:

Նարեկ, Բան ՁԴ

14 views
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.