• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

Աղոթք առ Հայր Ամենակալ

Updated: Jul 28, 2020«Անմեկնելի խաղաղության, անսահման սիրո և առատ օրհնությունների աղբյուր, Հայր Ամենակալ, Դու որ խաղաղություն ես պարգևում նրանց, ովքեր խոստովանում են Քո սուրբ Անունը, ցողիր մեզ վրա այսօր Քո շնորհի և ողորմության կենրար ցողը և մեզ խաղաղության որդիներ ու ժառանգներ դարձրու։ Վառիր մեր սրտերում Քո սիրո կրակը, մեր մեջ սերմանիր Քո սուրբ երկյուղը և մեր տկարությունները զորացրու Քո զորությամբ։ Միացրու մեզ Քեզ հետ, որպեսզի մենք էլ մեկ լինենք սուրբ միությամբ՝ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի աղոթքի համաձայն*, որին Քեզ՝ Ամենակալ Հորդ և համագոյակից Սուրբ Հոգուդ հետ փառք հավիտյանս. Ամեն»։


* Հովհաննեսի Ավետարան 17:20-23

12 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.