• Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան

ԱղոթքԱմենախնամ և ամենողորմ Տեր,


Լուսավորիր իմ միտքը Քո ճշմարտությամբ,

Ջերմացրու իմ սիրտը Քո սիրով,

Խարսխիր իմ հոգին Քո հույսով,

Պայծառացրու իմ կյանքը Քո հավատով,

Զորացրու իմ կամքը Քո քաջությամբ,


Ներիր իմ անցյալը Քո ողորմությամբ,

Զարդարիր իմ ներկան Քո շնորհներով,

Տնօրինիր իմ ապագան Քո նախախնամությամբ։


Եւ ես իմ ամբողջ մտքով, սրտով և հոգով

և իմ ամբողջ զորությամբ

անդադար պիտի փառաբանեմ Քեզ՝

Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն,

այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. ամեն։


Մեսրոպ վարդապետ Պարսամյան

8 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube

iLooys | Toward the Light

© 2016-2020 Fr. Mesrop Parsamyan. All rights reserved.